LCMC B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website. Wanneer u onze website bezoekt kan er persoonlijke informatie over u worden verzameld door de automatische werking van volgsystemen (zie hieronder in de paragraaf over ‘IP-adressen en cookies’), wanneer u zich registreert op de website of wanneer u bijdragen levert aan de website.

Voor de toepassing van de Wet Persoonsregistraties is de houder van de persoonsgegevens LCMC B.V., een bedrijf opgericht en bestaand onder het recht van Nederland, gevestigd aan de Sprengenberg 148, 3825 GZ, Nederland.

U kunt contact opnemen met de door ons aangewezen vertegenwoordiger voor de toepassing van de Wet Persoonsregistraties via info[at]lcmc.nl of door het invullen van het formulier ‘Contact opnemen’.

 

Privacy Policy

Informatie die wij over u kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken wanneer u zich registreert op de website of wanneer u gebruik maakt van de website:

– uw naam; en
– uw e-mailadres

Wanneer u informatie bijdraagt aan de website, of informatie uploadt van de website, slaan wij deze informatie op in verband met het kunnen aanbieden van de website.

Indien u contact met ons zoekt kunnen wij een verslag van de correspondentie maken.

Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen voor onderzoeksdoeleinden maar u bent niet verplicht hieraan mee te doen.

Wij zullen ook informatie over uw bezoeken aan de website verzamelen en opslaan, inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens al dan niet vereist voor uw eigen doeleinden en de bronnen waartoe u toegang heeft.

U heeft het recht als individu om te weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben en om te verzoeken dat fouten in uw persoonlijke informatie door ons gecorrigeerd worden. Voor ieder verzoek tot toegang kan een bedrag van Euro 10,- gevraagd worden als bijdrage in de kosten die wij maken om u de informatie te leveren die wij over u hebben. U kunt ook verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie niet gebruiken.

U kunt op ieder tijdstip toegang vragen tot, of een wijziging vragen van, de persoonlijke informatie die wij over u hebben, door een e-mail te sturen naar info@lcmc.nl.

IP-adressen en cookies

Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief, indien bekend, uw IP-adres, besturingssysteem en type browser, voor systeemadministratie en voor het rapporteren van de verzamelde informatie. Dit zijn statistische gegevens over de acties en patronen van de browsers van onze gebruikers en deze omvatten geen individuele gegevens.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door middel van een cookiebestand dat opgeslagen is op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die overgebracht wordt op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kunnen wij de website verbeteren en betere en meer persoonlijke diensten leveren. Ze stellen ons in staat om:

– een schatting te maken van ons gebruikersbestand en gebruikspatronen om informatie op te kunnen slaan over uw voorkeuren en zodanig onze website aan te passen aan uw individuele interesses;
– uw zoekacties te versnellen;
– en te herkennen wanneer u op onze website terugkeert.

U kunt het accepteren van cookies weigeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u het gebruik van cookies weigert. Als u deze instelling selecteert, heeft u echter mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browserinstelling heeft aangepast om cookies te weigeren, verzendt ons systeem cookies wanneer u zich op de website aanmeldt.

 

Waar slaan wij uw persoonlijke gegevens op

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden verzonden naar, en opgeslagen worden op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkzaam is voor ons of voor een van onze leveranciers. Dit personeel kan zich onder andere bezighouden met het beheren van onze classificatiesystemen, de analyse van verzamelde gegevens, en het leveren van ondersteunende diensten aan u. Bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze verzending, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te garanderen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan in overeenstemming met dit privacybeleid.

Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of die van onze leveranciers.

Helaas is het verzenden van informatie via internet niet volkomen veilig. Hoewel wij redelijke stappen zullen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.

Gebruik van de informatie

Wij gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

– om te garanderen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
– om u op de hoogte stellen over wijzigingen van onze service en de website;
– om uw gebruik van de website te monitoren; en
– om anonieme statistieken te verzamelen over gebruikers, verkeerspatronen en daaraan gerelateerde informatie van de website.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken, of onze leveranciers toestaan uw gegevens te gebruiken, om u informatie te verstrekken over goederen en diensten waar u interesse in heeft en wij, of onze leveranciers, kunnen hierover contact met u opnemen per e-mail.

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens op deze wijze gebruiken stuur dan een e-mail naar info[at]lcmc.nl.

Wat zijn de voordelen voor u als wij uw informatie verzamelen?

Door het verzamelen van deze gegevens kunnen wij:

– u diensten leveren waarom u gevraagd heeft;
– de inhoud van de website voor u interessanter maken;
– verbeteringen van onze website doorvoeren;
– algemene trends signaleren met betrekking tot de website en het gebruik daarvan;

– indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, u opmerkzaam maken op nieuwe producten, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten waarvan wij denken dat u het interessant zult vinden.

Openbaarmaking van uw informatie

Wij mogen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van ons concern, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.

Wij kunnen ook uw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden:

– om gebruik te maken van uw informatie voor onze doeleinden zoals hierboven omschreven. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze partijen uw informatie vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan toegestaan op grond van deze overeenkomst.
– indien wij bedrijven of activa verkopen of kopen waarbij we uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan potentiële verkopers of kopers van dergelijke bedrijven of activa;
– indien LCMC B.V. of een aanzienlijk deel van haar activa verworven worden door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die zij bijhoudt over haar gebruikers en klanten één van de overgedragen activa vormen; of
– indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om deze voorwaarden of andere overeenkomsten uit te voeren of toe te passen; om de rechten, eigendommen of veiligheid van LCMC B.V., onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat onder meer de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en verificatie van leeftijd en identiteit.

Onze website kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Indien u een link volgt naar een van deze websites, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Lees het beleid door voordat u via deze websites persoonsgegevens verstrekt.

 

Uploaden van informatie

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u informatie kunt uploaden naar de website of contact kunt leggen met andere geregistreerde gebruikers van de website, dient u te voldoen aan de regels met betrekking tot de inhoud vermeld in de voorwaarden van onze website. U garandeert dat dergelijke bijdragen voldoen aan deze regels en u vrijwaart ons tegen iedere schending van deze garantie.

Door informatie te leveren of te uploaden naar de website verleent u ons het recht deze informatie te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en door te geven aan derden voor de doeleinden vermeld in de voorwaarden van de website.

Indien u op enig tijdstip de website wenst te verlaten kunt u ons hierover informeren door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info[at]lcmc.nl. Na ontvangst van uw bericht en van een zodanig verzoek uwerzijds zullen wij ernaar streven om alle informatie die door u aangeleverd is van de website te verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om kopieën te bewaren van door u aangeleverde informatie voor onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij zijn ook gerechtigd om uw identiteit kenbaar te maken aan derden die claimen dat materiaal dat door u is aangeleverd of door u is geüpload naar de website een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk, ten opzichte van een derde partij voor de inhoud of de juistheid van de informatie die door u of door een andere gebruiker van de website is aangeleverd of geüpload naar de website.

Wij hebben het recht informatie te verwijderen die door u is aangeleverd of geüpload naar de website indien dit materiaal naar onze mening niet voldoet aan de vereisten voor aanvaardbaar gebruik zoals vermeld in de voorwaarden van onze website.

De informatie die u aanlevert of uploadt naar de website dient waarheidsgetrouw en nauwkeurig te zijn.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wijzigingen die wij in de toekomst doorvoeren in ons privacybeleid zullen vermeld worden op deze pagina en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden medegedeeld.

 

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen verzonden worden naar info[at]lcmc.nl

 

Privacy Policy